"Dogs are not our whole life, but they make our lifes whole" 

Låt mig presentera vårt gäng

Hundarna

Våra avelshundar är multigeneration Australian Labradoodles, dvs. de hör till en senare generation med större förutsägbarhet när det kommer till mentala och exteriöra egenskaper. Våra hundars linjer härstammar från USA och Västeuropa.

För att kvalificera som avelshund krävs det förutom ett trevligt lynne och rasenlig exteriör, en hel del hälsoundersökningar. Undersökningarna vi låter göra är höftleds- och armbågsröntgen, patella och ögonlysning samt hjärtkontroll. Riskerna för ärftliga sjukdomar utreds med hjälp DNA-test.  

Framtidshopp

Hälsoundersökningar

Officiell höftleds- och armbågsröntgenGenom röntgen av höftlederna- och armbåglederna undersöks möjliga utvecklingsrubbningar dvs. dysplasier hos hunden. Röntgenbilderna skickas till OFA (Orthopedic Foundation for Animals) för utlåtande av en röntgenspecialist. OFA Excellent-, Good- och Fair-utlåtande motsvarar FCI:s  A- och B-utlåtande. 

Officiell patellaundersökning : Vid undersökningen kontrolleras att knäskålen hålls på plats, dvs att ingen patellaluxation förekommer. Vid bedömningen används Putnams skala, 0 = normal knäled. Hundens vänstra och högra knä bedöms var för sig.

Ögonlysning: Ögonen undersöks för tecken på ärftliga sjukdomar av en på ögonsjukdomar specialiserad veterinär. I undersökningen kontrolleras näthinnan och synnerven, linsen, hornhinnan och ögonlocken. Avelshundarna undersök var 18 månad. 

Hjärtundersökning/auskultationsundersökning: Avlyssningen av hjärtat för att upptäcka eventuella biljud. Undersökningen upprepas var 18 månad på avelshundar.


Undersökningsresultaten hittas på OFAs hemsida genom att söka på hundens officiella namnGentester 

PRA/PRCD - är en fortskridande näthinnesjukdom som förekommer i många raser och leder till            blindhet

vWD - von Willebrands blödarsjukdom - är den vanligaste av ärftlig blödarsjukdomar hos hundar

DM - är en neurologisk sjukdom där förändringar i ryggmärgen leder till förlamning och död.

EIC - nedsatt förmåga att klara ansträngning - en ärftlig sjukdom där hunden "tappar" bakdelen och ramlar vid ansträngning

IC - improper coat - är inte en sjukdom men testas genom DNA-prov eftersom två bärare av genen kan ge valpar med päls som fäller. 


Clear: icke bärare 
Carrier:
är själv frisk men för genen vidare
CBP: clear by parentage - frisk på basen av föräldrarnas testresultat