"Dogs are not our whole life, but they make our lifes whole" 

Anna minun esitellä lauman jäsenet

Koiramme

Jalostuskoiramme ovat multigeneration Australian Labradoodles, tarkoittaen että he kuuluvat ns. myöhempiin sukupolviin, joiden ennustettavuus luonteen ja ulkonäön puolesta on hyvä. Sukutaustaltaan koiramme ovat Amerikkalaista ja Länsi-Eurooppalaista linjaa.

Kaikille tuleville jalostuskoirille teetetään laajat terveystutkimukset. Lonkka- ja kyynärkuvausten sekä polvitutkimuksen lisäksi, kuuluu meidän ohjelmaan virallinen silmätarkastus ja sydänkuuntelu kerran vuodessa. Koirien DNA-näytteet annetaan myös tutkittavaksi perinnöllisten sairauksien varalta. 

Terveystutkimukset

Virallinen lonkka- ja kyynärkuvaus: Lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöitä eli dysplasioita tutkitaan röntgenkuvista. Kuvat lähetetään arvioitavaksi OFA:aan (Orthopedic Foundation for Animals). OFA Excellent-, Good- ja Fair-lausunnot vastaavat FCI:n A- ja B-lausuntoja.

Virallinen polvitutkimus:Tutkitaan polven sijoiltaanmenoa eli patellaluksaatiota. Arvostelussa käytetään Putnamin asteikkoa, 0 = normaali polvinivel. Koiran vasen ja oikea polvi arvostellaan erikseen.

Silmätarkastus: Silmäsairauksiin erikoistunut eläinlääkäri tutkii silmiä perinnöllisten silmäsairauksien, kuten verkkokalvorappeutuman ja kaihien varalta. Tarkastuksessa käydään läpi kaikki silmän rakenteet sekä luomien mahdolliset virheasennot. Tutkimus uusitaan vuoden välein jalostuskoirilla.

Sydänkuuntelu: Tutkimuksessa eläinlääkäri kuuntelee, esiintyykö koiralla sydämessä sivuääntä. Tutkimus uusitaan vuoden välein jalostuskoirilla.


Tutkimustulokset ovat nähtävillä OFA:n sivuilla koiran virallisen nimen alla


Geenitestit

PRA - etenevä verkkokalvon rappeuma - on perinnöllinen silmäsairaus joka johtaa sokeuteen

vWD - von Willebrandin verenvuototauti - on yleisin periytyvistä verenvuototaudeista

DM - etenevä selkäydinrappeuma - on vanhemmilla koirilla esiintyvä perinnöllinen sairaus joka halvaannuttaa koiran takaosan

EIC - alentunut rasituskyky - on perinnöllinen sairaus joka aiheuttaa koirilla lyyhistymistä rasituksessa.

IC - improper coat - ei ole sairaus mutta testataan DNA-kokeella, koska kahden IC-kantajan pennuille voi tulla rotumääritelmän vastainen lyhyt turkki.


Clear: terve - ei periytä sairautta
Carrier:
kantaja - on itse terve mutta periyttää sairautta
CBP: clear by parentage - terve vanhempien testitulosten perusteella